Home >

Projectadviseur Communicatie

Locatie

Nijmegen

Publicatiedatum

05-12-2018

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT22943
Omgeving: Wanssum
Startdatum: 1 februari 2019 (of zoveel eerder als mogelijk)
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja, telkens voor 6 maanden voor maximaal 36 maanden.
Aantal uur per week: 16
Intakegesprek: Dinsdag 15 jan 2019 van 9:00 tot 18.00 uur.
Sluitingsdatum: Woensdag 9 januari 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectadviseur Communicatie voor 16 uur per week.

Taken/werkzaamheden:

 • Adviseren en overtuigen van het projectmanagement op het gebied van strategisch/tactische en operationele communicatie.
 • Vertalen van de complexiteit van dit politiek-bestuurlijke project naar concrete en eenduidige communicatiestrategieën en kernboodschappen.
 • Vervullen van de accountfunctie voor communicatievragen voor het projectbureau.
 • Meedenken over scenario’s / Q&A’s / woordvoeringslijnen / persberichten.
 • Verzorgen van de publiekscommunicatie en onderhouden van contacten naar alle doelgroepen en de media en waar nodig te staan van pers en media.
 • Voorbereiden, adviseren en zelfstandig uitvoering geven aan scenario’s om lokaal, provinciaal en (inter-)nationaal positieve aandacht te genereren voor het project in algemene zin en innovaties in het bijzonder (zowel in dagbladen, vakbladen als tv-uitzendingen) en het daarmee op de kaart zetten van het project (PR)Coördinatie van de communicatieactiviteiten naar externe stakeholders.
 • Uitvoering geven aan en indien nodig bijstellen van het communicatieplan met specifieke aandacht voor stakeholders, omgeving en bedrijven en bewaken tijdslijn van de uitvoering.
 • Onderhouden van de contacten met de omgeving (burgers, belangengroepen, dorpsraden).
 • Onderhouden van de contacten met communicatiemedewerkers van de shareholders en afstemmen prominente (pers)uitingen en persberichten.
 • Aanspreekpunt en onderhouden contacten met ontwerpers en drukkers.
 • Beheer en redactie website en social media (waar onder Facebook en Twitter).
 • Redigeren teksten en schijven nieuwsbrieven, persberichten, brochure- en foldermateriaal.
 • Vertalen van complexe informatie naar eenvoudige, duidelijke en helder leesbare teksten.
 • Voorbereiden (powerpoint)presentaties en eventueel verzorgen van presentaties.
 • Organisatie evenementen, (publieks)excursies en veldbezoeken voor uiteenlopende doelgroepen.
 • Vervanging omgevingsmanager bij taken op gebied van communicatie.
 • Gevraagd en ongevraagd advies/opmerkingen geven op documenten die binnen het projectbureau worden opgesteld.
 • Organiseren afstemming met Opdrachtnemer (ON) over de publieke communicatie en de bouwcommunicatie en bewaken van de algehele communicatie.
 • Toetsen communicatie-activiteiten van de ON op uitvoering plan en op effectiviteit en rapporteert daarover richting omgevingsmanager.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO op het gebied van Communicatie. Diploma overleggen is vereist.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring in de rol van Projectadviseur Communicatie in een integraal project, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je beschikt over ervaring met projectcommunicatie en projectmanagement.
 • Je beschikt over specifieke gebiedskennis en regiokennis, nodig om de vertaling te maken van inhoud naar communicatievormen en -middelen in realisatiefase van een project.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring met complexe communicatieprojecten en projectmanagement, waarbij meerdere partijen (zowel publiek als privaat) een duidelijk belang hebben en derhalve dienen te participeren in de totaalontwikkeling, bij voorkeur meer dan 3 projecten.
 • Je beschikt over specifieke ervaring met het adviseren, initiëren en zelfstandig uitvoering geven aan scenario's om lokaal, provinciaal en (inter-)nationaal positieve aandacht te genereren voor een project in algemene zin en innovaties in het bijzonder (zowel in dagbladen, vakbladen als tv-uitzendingen), bij voorkeur meer dan 3 projecten.
 • Je bent bekend met het projectgebied, de mensen aldaar en de cultuur.
 • Je hebt ervaring met het inzetten en het coördineren van communicatiemiddelen.
 • Je hebt ervaring met het gebruik van social media.
 • Je hebt ervaring met visualisaties.
 • Je houdt je ogen en oren open voor communicatietrends, -issues en -ontwikkelingen.

Competenties:

 • Flexibele instelling, het vermogen om te anticiperen en een proactieve houding.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • In staat om zaken te initiëren en uit zichzelf doelmatig actie te ondernemen.
 • In staat om zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.
 • Kan projecten of innovaties 'op de kaart zetten'.
 • Kan goed samenwerken.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Nijmegen
Nijmegen Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.